कुतूहल

कुतूहल……

🌷🌷🌷

प्रत्येक व्यक्ती मधे दिसणारा एक गुणधर्म

कुतूहल नसणारी व्यक्ती शोधून ही सापडणार नाही. तर कुतूहल म्हणजे नेमके काय?? कुतूहल म्हणजे नवीन गोष्टी शिकण्याची आणि अज्ञात गोष्टींचा शोध घेण्याची इच्छा.  हे मानवाचे एक नैसर्गिक आणि आवश्यक गुणधर्म आहे जे आपल्याला स्वतःचे आणि आपल्या सभोवतालच्या जगाचे ज्ञान आणि समजून घेण्यास प्रवृत्त करते.  कुतूहलामुळे सर्जनशीलता, नाविन्य, समस्या सोडवणे आणि वैयक्तिक वाढ यासारखे अनेक फायदे होऊ शकतात.

तद्वत कुतूहलामध्ये काही कमतरता देखील असू शकतात, जसे की विचलित होणे, जोखीम घेणे आणि असंतोष.  म्हणून, जबाबदारी, शहाणपण आणि नैतिकता यासारख्या इतर मूल्यांसह जिज्ञासा संतुलित करणे महत्वाचे आहे.  जिज्ञासा ही केवळ एक गुणवत्ता नाही तर एक कौशल्य आहे ज्याचे संतुलन सराव आणि चिंतनाने  जोपासले जाऊ शकते आणि सुधारली जाऊ शकते.

कुतूहलासाठी देखील संतुलन साध्य करण्याचे प्रयत्न आपल्या करावे लागतात हेच खरं…

दिलीप खानखोजे

पुणे 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *